Spółdzielnia mieszkaniowa "Wspólnota-Dąbie"

Skan: