Lokatorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie

Skan: