Spółdzielnia mieszkaniowa "Domy Spokojnej Jesieni"

Skan: