Stosowany zestaw szybowy

W naszej stolarce stosujemy szyby zespolone jednokomorowe o grubości 24 mm, wypełnione są argonem. Są to szyby termoizolacyjne typu THERMOFLOAT o współczynniku przenikania ciepła U=1,0 W/m2 K. W profilu KBE 88+ stosujemy szyby zespolone dwukomorowe o grubości o grubości zespolenia 40 mm i współczynniku U=0,5 W/m2 K Różnorodność rodzajów szyb sprawia, że ich zastosowanie i kompozycja może być bardzo indywidualna.